Cum poți deveni părinte de profesie

DGASPC Sector 2 continuă campania de recrutare, formare, atestare și angajare de persoane care doresc să profeseze ca asistenți maternali profesioniști.
Pentru a fi asistent maternal profesionist sau altfel spus, părinte de profesie, este necesar să urmezi pașii necesari pentru a fi atestat în condițiile legii de către Comisia pentru Protecția Copilului și să poți asigura, la domiciliul personal, creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi primești în plasament.
În prezent, în sectorul 2 avem 75 de copii în plasament la 65 de asistenți maternali.
Pentru a asigura un mediu familial adecvat copiilor care sunt deja în sistemul de protecție instituționalizată sau cei care vor intra în sistem, dorim să dezvoltăm și să completăm rețeaua asistenților maternali.

D.G.A.S.P.C.  Sector 2 angajează ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI.

DGASPC Sector 2 recrutează personal în vederea evaluării şi recrutării ca Asistent Maternal Profesionist în cadrul Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID 127169 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

 

CONDIŢII DE ANGAJARE

Atestat de asistent maternal profesionist (se obține în  urma participării la un curs gratuit organizat de către  D.G.A.S.P.C. Sector 2 și absolvirea acestuia);

Studii: minim învățământ general;

Domiciliu stabil în sectoarele 1, 2 sau 3 ale Mun. București;

Solicitanții trebuie să aibă în folosință o locuință care să acopere necesitățile atât ale familiei cât și ale copilului primit în îngrijire;

Să dețină aptitudinile necesare unei bune creșteri și îngrijiri a copilului;

Să existe sprijin din partea familiei pentru a deveni asistent maternal profesionist;

Alte condiții prevăzute de lege

BENEFICII

Muncă la domiciliu;

Contract individual de muncă;

Salariu, conform legislației în vigoare;

Sporuri acordate la salariul de încadrare (spor condiții vătămătoare, spor pentru continuitate în muncă, spor pentru copil cu handicap grav psihic sau mintal, spor  pentru  copil cu handicap, spor pentru 2 copii);

Indemnizație de hrană;

Vouchere de vacanță (1450 lei/an);

Formare profesională inițială și continuă;

Asistenţă de specialitate din partea reprezentanților D.G.A.S.P.C. Sector 2 (psihologică, socială, juridică, etc);

Alte beneficii.

 

SUME PRIMITE PENTRU ÎNGRIJIREA UNUI COPIL

 

Alocaţie de plasament: 600 lei (pentru copilul fără nevoi) sau 900 lei (pentru copilul cu handicap);

Stimulent financiar pentru copilul cu handicap, acordat de Primăria Mun. București: 1000 lei;

Alocație de stat (150 lei pentru copilul peste 2 ani, 300 lei pentru copilul cu dizabilităţi).

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon:

0786.273.121 – Serviciul Asistență Maternală,

0770.799.873 – Directia Resurse Umane

sau la sediul situat în strada Olari nr. 15, sector 2, Bucureşti

email: asistenta.maternala@social2.ro.

Comenteaza cu contul de FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *