Principii Adleriene de crestere si educare a copilului

? Respectul reciproc, bazat pe prezum?ia de egalitate, este dreptul de net?g?duit al tuturor fiin?elor umane. P?rin?ii care arat? respect copilului- în timp ce îi câ?tig? acestuia respectul- îl înva?? pe copil s? se respecte pe sine ?i s?-I respecte pe al?ii.

? Încurajarea implic? încredere în copil ?i respect pentru copil a?a cum este el. Un copil se comport? urât (indisciplinat) de obicei când este descurajat ?i crede c? nu poate avea succes prin mijloace folositoare.

? Sentimentele de securitate sunt foarte subiective ?i nu sunt legate neap?rat de situa?ia prezent?. Adev?rata siguran?? nu poate fi g?sit? în exterior, ea poate fi dobândit? doar prin experien??, odat? cu sentimentul c? dificult??ile au fost dep??ite.

? Recompensa ?i pedeapsa sunt ineficiente. Dac? e recompensat frecvent, copilul ajunge s? cread? c? acesta este propriul s?u drept ?i va cere recompens? în schimbul a orice va face. El va considera c? pedeapsa îi va da dreptul s? fie pedepsit. Deseori copiii se r?zbun? dup? ce au primit pedeapsa prin a refuza s? mai m?nânce, prin a se certa, a-?i neglija temele sau alte moduri care îi vor afecta puternic pe p?rin?i.

? Consecin?ele logice ?i naturale sunt tehnici care permit copilului, întodeauna în condi?ii de siguran??, s? simt? rezultatele propriului comportament. Consecin?ele naturale sunt rezultatul direct al   comportamentului, de ex.

? P?rin?ii trebuie “s? î?i vad? de treburile lor” ?i s?-i lase pe copii s? înve?e din consecin?ele logice ale comportamentului propriu.

? Este mai eficient s? ac?ionezi decât s? vorbe?ti. Cearta cu copilul îi ofer? acestuia oportunitatea argument?rii iar copilul î?i poate învinge p?rintele. Dac? p?rintele p?streaz? o atitudine calm?, r?bd?toare, el poate, prin ac?iune t?cut?, s? ob?in? rezultate pozitive. Retragerea (l?sarea copilului în camer? ?i plecarea p?rintelui într-o alta) este cea mai eficient? metod? atunci când copilul cere o aten?ie necuvenit? sau încearc? s? v? implice într-o competi?ie pentru putere.

DESEORI A FACE NIMIC ARE REZULTATE MINUNATE.

? Cu cât un copil ob?ine mai pu?in? aten?ie când este obraznic, cu atât mai mult? aten?ie trebuie s? i se ofere când se comport? cooperant. Poate sim?i?i c? furia v? ajut? s? sc?pa?i de tensiunile personale dar acest fapt nu îi va înv??a pe copii ce crede?i dvs. c? ar trebui ei s? înve?e.

? Nu interveni?i în certurile dintre copii; permi?ându-le copiilor s? î?i resolve propriile conflicte, ei vor înv??a cum s? se în?eleag? mai bine între ei. Multe certuri sunt provocate pentru a-i implica pe p?rin?i iar separându-i pe copii sau ac?ionând ca un judec?tor c?de?i în fa?a provoc?rii lor, stimulându-i s? se certe mai mult.

? Face?i-v? timp pentru a-l înv??a pe copil principalele deprinderi ?i obiceiuri (bune maniere). NU încerca?i îns? asta într-un moment de conflict sau când sunte?i în compania altcuiva. P?rintele care “nu are timp pentru a?a ceva” va petrece ?i mai mult timp corectând un copil needucat.

? Niciodat? nu face?i pentru un copil ceea ce poate el s? fac? singur. Un copil dependent este un copil poruncitor. Copiii devin iresponsabili doar când nu reu?im s? le oferim oportunit??i pentru a-?i asuma responsabilit??i.

? Supraprotec?ia împinge un copil în jos. P?rin?ilor poate s? li se par? c? ofer?, atunci când ac?ioneaz? în locul copilului; de fapt ei îi iau copilului dreptul de a înv??a ?i se dezvolta.

? Când p?rin?ii încep s? aib? încredere c? proprii copii se vor comporta într-o manier? responsabil? ?i le ?i ofer? aceast? oportunitate, copiii î?i vor asuma propriile responsabilit??i.

? P?rin?ii supraresponsabili deseori produc copii iresponsabili. P?rin?ii care preiau responsabilitatea copilului prin a face ce trebuie în locul acestora sau reamintindu-le copiilor , încurajeaz? copilul s? fie iresponsabil.

? Distinge?i între aten?ia pozitiv? ?i cea negativ?, dac? vre?i s? influen?a?i comportamentul copiilor. Sim?indu-se incapabil s? ob?in? aten?ia pozitiv? ?i privind faptul de a fi ignorat ca intolerabil, copiii recurg la activit??i care le aduc aten?ia negativ? a p?rin?ilor. Aten?ia negativ? e mai bun? decât deloc!!!

? În?elege?i scopul copilului. Orice ac?iune a copilului are un scop. ?elul s?u de baz? este s? fie conectat, s? fie valorizat ?i s? aib? un loc în grupul s?u, fie c? este vorba despre familie, despre clasa de la ?coal?, despre organiza?ia de tineri etc.copiii au nevoie s? simt? c? apar?in grupului.

? Cele 4 scopuri ale comportamentului indisciplinat. De obicei copilul nu este con?tient de scopurile sale. Comportamentul s?u, de?i ilogic pentru al?ii, este consistent cu propria sa interpretare privind locul pe care îl are în grupul familial.

? A.Ob?inerea aten?iei: copiii vor aten?ie ?i servicii. Ne sim?im deranja?i deoarece ei par s? nu re?in? sau s? nu î?i aminteasc? ce le-am spus. Sim?im c? trebuie s? le reamintim.

? B.Puterea: copiii vor s? fie ?efi. P?rin?ii r?spund sim?indu-se provoca?i ?i intr? în competi?ie cu ei . În general un copil care vrea puterea are un p?rinte care de asemenea caut? puterea. O persoan? nu se poate certa singur?; când un p?rinte nu face nimic (se retrage, de ex. dintr-o competi?ie pentru putere), disipeaz? puterea copilului, ?i poate începe s? restabileasc? o rela?ie mai s?n?toas? cu copilul.

? C.R?zbunarea: copiii vor s?-?i r?neasc? p?rin?ii deoarece i-au r?nit. De regul? p?rin?ii r?spund sim?indu-se profund r?ni?i ?i se r?zbun? la rândul lor.

? D.Afi?area unei inadecv?ri : copiii vor s? fie l?sa?i în pace, s? nu li se mai cear? nimic, abandoneaz?. P?rin?ii r?spund prin disperare, de regul?, “nu ?tiu ce s? mai fac”.

? Minimaliza?i gre?elile copilului. A gre?i e omene?te. DREIKURS sugera S? AVEM CURAJUL DE A FI IMPERFEC?I. Copilul, la rândul s?u, este imperfect. Nu face?i prea mult tam-tam ?i nu v? îngrijora?i pentru acele gre?eli. Construi?i pe ceva pozitiv, nu pe ceva negativ.

? O întrunire de familie o dat? pe s?pt?mân? sau cît de des dori?i, poate oferi fiec?rui membru al familiei, inclusiv copilului/copiilor, ?ansa de a vorbi despre unele probleme ?i de a discuta ce se poate face. Accentul trebuie pus pe “Ce se poate face în aceast? situa?ie.”

? Distra?i-v? împreun? ?i ajuta?i la dezvoltarea unei rela?ii bazate pe bucurie împ?rt??it?, pe respect reciproc, iubire/afec?iune, încredere reciproc?, ?i pe sentimentul de apartenen??. În loc s? cic?li?i, s? predica?i, s? admonesta?i, s? corecta?i, utiliza?i conversa?ia pentru a men?ine o rela?ie prieteneasc?. Vorbi?i copilului cu acela?i respect ?i considera?ie ca ?i fa?? de un bun prieten.

Nici un copil nu este f?r? speran??, credea Adler.

sursa foto

Ana Maria Mitrus

Buna, Eu sunt Ana Maria Mitrus, sunt casatorita – cu Cristi, si sunt mama – de Alexandra si Andreea. Imi place sa petrec foarte mult timp cu familia mea si sa ma implic in tot ce inseamna cresterea si educatia fetitelor. Imi place sa cos si sa mesteresc, imi place sa citesc si sa aflu lucruri noi si interesante in orice domeniu. Imi plac oamenii care au ceva de spus si de la care pot sa invat ceva. Imi plac animalele, imi place sa merg cu rolele si imi place marea. Ma bucur de viata si sunt recunoscatoare pentru tot ce am.

Leave a Reply

Your email address will not be published.