Jean-Claude Romand

Romancierul francez Emmanuel Carrère a publicat în anul 2000 o carte neobi?nuit?. L’adversaire descrie povestea adev?rat? a unui b?rbat dotat peste medie, care cu dou?zeci de ani în urm? studiase medicina, dar nu se prezentase la examenul din finalul anului doi ?i de aceea nu putuse s?-?i continue studiile. Din acea clip? el s-a pref?cut fa?? de familia lui c? se duce în continuare la universitate ?i în final c? ?i-a absolvit studiile. »Doctorul Romand« s-a c?s?torit, a avut doi copii ?i le povestea so?iei ?i cercului de prieteni c? ia parte la cercet?ri ?tiin?ifice ale organiza?iei mondiale a s?n?t??ii (OMS) în Geneva. Timp de optsprezece ani Jean-Claude Romand a pretins c? se duce în fiecare diminea?? la acele birouri, în realitate el îns? st?tea prin cafenele, citea ziarele sau r?sfoia prospecte de c?l?torie. Din când în când povestea despre turnee de conferin?e ?i tr?ia câteva zile prin hoteluri. Era bun cu copiii ?i so?ia lui, îi ducea pe fiica ?i fiul lui deseori la ?coal? ?i era considerat un tat? model. Atât p?rin?ii cât ?i socrii lui îi d?deau pe mân? sume considerabile de bani, pe care el trebuia s? le investeasc? în Elve?ia cu profit mare, îns? pe care el le folosea pentru a-?i hr?ni familia. Când socrul i-a f?cut o vizit? ?i i-a spus între patru ochi c? are de gând s? scoat? bani din cont ca s?-?i cumpere un Mercedes, b?trânul a c?zut se pare pe sc?ri ?i a murit. În final, când ?i o prieten? de familie ?i-a cerut o parte din banii investi?i, »doctorul Romand« a intrat în panic? ?i s-a decis s?-?i ucid? familia ?i apoi s? se sinucid?. Dup? ce ?i-a ucis ambii copii, so?ia ?i p?rin?ii ?i ?i-a dat foc la cas?, pompierii au reu?it s?-l salveze din fl?c?ri. Condamnat pe via??, este ?i acum în închisoare. Mai mul?i oameni se ocup? de el ?i se pare c? sunt destul de impresiona?i de »tr?s?turile lui de caracter pozitive«. Autorul sus?ine pe bun? dreptate c? nu se ?tie de fapt cine este cu adev?rat Jean-Claude Romand; se pare c? optsprezece ani a fost programat pentru rolul »doctorului Romand«, iar acum joac? rolul »r?uf?c?torului Romand«, care îns? î?i surprinde anturajul prin »bun?tatea« lui. Este semnificativ faptul c? în aceast? biografie roman?at? copil?ria acestui om, care con?ine probabil cheia comportamentului lui ciudat, nu este abordat? decât în treac?t. Se spune doar c? familia Romand era foarte mândr? c? nu accepta nici un fel de minciuni. Sinceritatea era considerat? calitatea principal? în sistemul lor declarat de valori. Practica îns? contrazicea acest ideal: în via?a de toate zilele tân?rului nu i se spunea niciodat? adev?rul în chestiunile care-i erau importante. Mama lui avusese dou? avorturi spontane sau provocate, care pe el îl tulburaser?, dar nimeni nu vorbise cu el despre acest lucru. Nu avusese voie s? pun? întreb?ri. I se ceruse s? se supun? întotdeauna dorin?elor p?rin?ilor ?i a f?cut acest lucru într-un mod perfect. A crescut ca un copil cuminte, ca un elev exemplar, care nu punea probleme ?i se conforma speran?elor p?rin?ilor, dar care nici nu ?tia cine este el cu adev?rat, c?ci tot ceea ce ar fi exprimat adev?rata lui fiin?? îi era interzis. Comportamentul s?u, dac? ar fi fost o atitudine con?tient?, putea deci înc? de atunci fi descris ca o minciun? permanent?.  Exista insa impresia c? pentru el profunda înstr?inare interioar? era singura stare familiar?. Nu cuno?tea alta ?i nici nu avea posibilitatea de a face compara?ii. Astfel încât poate c? nici nu era con?tient c? juca permanent un rol. Nu înc?. Abia când s-a hot?rât s? simuleze profesia de medic în via?a lui a ap?rut un nou element: escrocheria con?tient?. ?i-a investit toat? energia ?i toate talentele în sarcina de a-i p?c?li pe ceilal?i, de a-i în?ela, de a le câ?tiga iubirea prin seducere ?i de a le fura banii într-un mod pe care ei nu-l puteau ghici. Gândirea lui con?tient? era ocupat? în totalitate cu aceast? sarcin?. În continuare nu avea voie s?-?i tr?iasc? adev?ratele sentimente ?i nevoi. Singur?tatea de odinioar? a fost perpetuat? în sistemul creat de minciuna lui ingenioas?.

  • Article By :
    Buna, Eu sunt Ana Maria Mitrus, sunt casatorita – cu Cristi, si sunt mama – de Alexandra si Andreea. Imi place sa petrec foarte mult timp cu familia mea si sa ma implic in tot ce inseamna cresterea si educatia fetitelor. Imi place sa cos si sa mesteresc, imi place sa citesc si sa aflu lucruri noi si interesante in orice domeniu. Imi plac oamenii care au ceva de spus si de la care pot sa invat ceva. Imi plac animalele, imi place sa merg cu rolele si imi place marea. Ma bucur de viata si sunt recunoscatoare pentru tot ce am.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*