A fost publicata Cererea tip pentru inscrierea in clasa pregatitoare 2022. O poti descarca de pe blog

Ministerul Educatiei a publicat Cererea tip pentru inscrierea in clasa pregatitoare 2022. Parintii vor trebui sa completeze acest document, iar ulterior il pot depune sau trimite la scolile la care vor sa isi inscrie copii. Inscrierea incepe luni, 11 aprilie 2022. Toate documentele pentru inscriere (Cerere tip, Recomandare gradinita si Declaratie pe propria raspundere parinte), pot fi descarcate la finalul articolului.

Informațiile solicitate in cererea tip se refera la datele personale ale parintelui, datele personale ale copilului, datele de contact si date despre scoala la care se doreste inscrierea copilului.

„Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar”, conform metodologiei.

Detalii aici: Calendarul oficial al înscrierii copiilor în clasa pregătitoare 2022

Daca parintele va completa online cererea de inscriere sau o va transmite prin email sau posta, va trebui inclusa si Declaratia pe proprie raspundere, cu privire la veridicitatea informatiilor completate in cerere, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare pentru copiii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022.

Cererea tip poate fi completata online pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, inscriere.edu.ro, document care va fi activat din 11 aprilie.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte”, se arată în document.

Cum se completează Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2022:

Punctul 1 – Date privind solicitantul

 • Datele referitoare la domiciliul/reședința copilului se vor completa pe baza documentelor justificative prezentate de solicitant;
 • Pot fi solicitanți: părinții (tatăl, mama) sau reprezentantul legal al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • În cazul părinților divorțați se va depune la dosar o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului.

Punctul 2 – Date privind copilul

 • Se completează cu datele personale din certificatul de naștere al copilului;
 • Naționalitatea este câmp ce va fi completat în baza declarației solicitantului;
 • Se completează unitatea școlară de circumscripție, în baza arondării domiciliului/reședinței declarat(e) a(l) copilului.

Punctul 3 – Date privind înscrierea în clasa pregătitoare

 • Se completează la punctul 3a) tipul înscrierii din tabelul de mai jos aferent criteriilor de înscriere aplicabile situației copilului.
 • Opțiunile privind unitatea școlară dorită, limba de predare și alternativa educațională la care se solicită înscrierea copilului:
  • Dacă solicitantul optează pentru înscrierea la unitatea școlară de circumscripție, se bifează prima opțiune (b1) de la punctul 3b). Dacă s-a bifat această opțiune, următoarea opțiune nu mai poate fi bifată;
  • Dacă solicitantul optează pentru altă unitate școlară decât cea de circumscripție, se bifează a doua opțiune (b2) de la punctul 3b) și se înscrie denumirea sau codul SIIIR al unității la care se dorește înscrierea;
 • Dacă s-a bifat opțiunea (b2), solicitantul va menționa dacă, în cazul în care cererea este respinsă din lipsă de locuri, dorește înscrierea în unitatea școlară de circumscripție (prin bifarea punctului b2.1).
  • Se completează limba de predare (maternă) solicitată, la punctul 3c);
  • Se completează, opțional, alternativa educațională la punctul 3d). Aceasta poate fi: Tradițională (cea implicită), Waldorf, Step by step, Montessori, Freinet, Pedagogie curativă, Învățământ special;

Punctul 4 – Date despre frații/surorile copilului

 • Se completează doar cu informațiile despre frații/surorile copilului, care vor fi elevi în anul școlar 2022-2023;
 • Se completează denumirea sau codul SIIIR al unității în care vor fi elevi în anul școlar 2022-2023. În cazul în care fratele/sora va fi elev nou în învățământ în anul școlar 2022-2023, în câmpul din coloana unității școlare se scrie “necunoscut”.

Punctul 5 – Criterii generale de departajare

 • se completează doar dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție (dacă s-a bifat opțiunea (b2) de la punctul 3);
 • se bifează doar acele puncte pentru care există documente justificative depuse odată cu prezenta cerere, în baza criteriilor generale de departajare prevăzute în Metodologie, articolul 10, aliniatul (2).

Punctul 6 – Informații suplimentare

 • Opțional, în cazul în care părintele/reprezentantul legal dorește participarea copilului la orele de Religie, acesta își manifestă opțiunea prin bifarea căsuței corespunzătoare și prin completarea cultul religios dorit;
 • Opțional, dacă unitatea de învățământ organizează programul „Școala după școală” și părintele/reprezentantul legal este interesat în participarea copilului la acest program, se bifează căsuța corespunzătoare;

Declarația pe propria răspundere că datele și informațiile din cererea-tip sunt corecte

„În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din școală”.

Copiii care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie și care au mers la grădinița se pot înscrie în clasa pregătitoare, pe baza recomandării de la grădiniță: „În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.”.

Solicitarea părintelui pentru obținerea recomandării de la grădiniță

Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

 • Copiii care nu au mers la grădinița sau pentru cei care acum s-au întors din străinătate. Astfel, ei vor fi evaluați de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
 • În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022 are loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

„a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ  decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.”

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, conform metodologiei.

Documente:

Cerere tip

Recomandare gradinita

Declaratie parinte

 

 

 

Comenteaza cu contul de FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *