Stalin vs Gorbaciov

Stalin a fost unicul copil al unui alcoolic, care-l b?tea zilnic foarte violent, ?i al unei mame care era mai mult absent?, care nu-l proteja niciodat? ?i care era la rândul ei b?tut?. Înaintea na?terii lui Stalin, mama lui – ca ?i mama lui Hitler – î?i pierduse primii trei copii. Iosif, singurul copil care supravie?uise, nu ?tia niciodat? dac? nu cumva în clipa urm?toare va fi ucis de tat?l lui. Spaimele ?i panica lui refulate au dus la paranoia adultului Stalin, la ideea fix? c? to?i vor s?-l ucid?. De aceea în anii treizeci a ordonat deportarea sau execu?ia a milioane de oameni. Se na?te impresia c? în dictatorul cel puternic ?i onorat lupta în ciuda acestei puteri un copil neajutorat împotriva unui tat? amenin??tor. Poate c? în procesele înscenate împotriva intelectualilor, care adesea îi erau superiori în spirit, Stalin încerca mereu s?-?i împiedice tat?l s?-l ucid? pe copilul nevinovat. Evident, f?r? s? ?tie. Dac? ar fi fost con?tient de acest lucru, nu ar fi trebuit s? moar? milioane de oameni. Cu totul altfel a fost situa?ia în familia Gorbaciov, în care nu exista tradi?ia maltrat?rii, ci tradi?ia respectului fa?? de copil ?i nevoile lui. Urm?rile pot fi v?zute de oricine în comportamentul adultului Gorbaciov. Nici un alt om de stat contemporan nu a dovedit calit??i mai neobi?nuite ca el: curajul de a vedea realitatea ?i de a c?uta solu?ii flexibile, respectul fa?? de semenii lui, mobilitate în dialog, modestie în modul de trai ?i eliberarea de ipocrizie, care în rest e întâlnit? atât de des în discursurile politicienilor avizi de putere. Gorbaciov nu a fost niciodat? mânat de vreo ambi?ie de a se impune care s?-l fac? s? ia decizii absurde. Se pare c? atât p?rin?ii, cât ?i bunicii lui, care au avut grij? de el în timpul r?zboiului, au fost oameni deosebit de iubitori. Tat?l, decedat în 1976, a fost descris de mul?i ca fiind un om care se purta prietenos ?i pa?nic cu ceilal?i ?i care nu fusese auzit niciodat? s? ridice vocea. Mama era caracterizat? ca fiind puternic?, sincer? ?i vesel?. În ciuda celebrit??ii fiului ei, ea a r?mas mai târziu mul?umit? în c?su?a ei de la ?ar?. Copil?ria lui Gorbaciov ofer? înc? o dovad? a faptului c? nici m?car cele mai mari lipsuri materiale nu d?uneaz? caracterului copilului, atâta vreme cât nu îi este violat? integritatea prin pref?c?torie, maltrat?ri, pedepse corporale ?i umilin?e suflete?ti. Teroarea stalinist?, ulterior r?zboiul îngrozitor, ocupa?ia brutal?, s?r?cia crunt?, munca fizic? grea – toate acestea au f?cut parte din destinul lui Gorbaciov. Dar un copil poate suporta toate aceste lucruri dac? climatul emo?ional în casa p?rinteasc? îi ofer? protec?ie ?i siguran??. Un exemplu poate ilustra acest climat: La sfâr?itul r?zboiului Mihail Gorbaciov nu s-a putut duce trei luni la ?coal?, deoarece nu avea pantofi. Când tat?l s?u, care era r?nit în infirmeria armatei, a aflat acest lucru, i-a scris so?iei lui c? »trebuie neap?rat s? fac? ceva pentru ca Mi?a s? se poat? duce din nou la ?coal?«, fiindc? îi pl?cea atât de mult s? înve?e. Mama vinde ultimele oi cu o mie cinci sute de ruble ?i-i cump?r? copilului cizme militare. Bunicul îi face rost de o hain? c?lduroas? ?i la rug?mintea copilului face rost de una ?i pentru prietenul acestuia. Protec?ia ?i respectul fa?? de nevoile copilului – aceste lucruri ar trebui de fapt s? fie de la sine în?elese. Lumea noastr? este îns? plin? de oameni care au crescut f?r? drepturi, f?r? respect ?i de aceea ca adul?i încearc? s? ob?in? cu for?a acest respect (printre  altele cu ajutorul ?antajului, amenin??rilor sau armelor.

Comenteaza cu contul de FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *