Puterea subconstientului

De?i nu pare evident, mintea este alc?tuit? din dou? p?r?i distincte. Linia de demarca?ie dintre ele este binecunoscut? tuturor filozofilor din zilele noastre, cele dou? aspecte ale mentalului fiind fundamental diferite, c?ci domeniile lor de ac?iune sunt distincte. În mod obi?nuit ele sunt numite: mentalul obiectiv ?i mentalul subiectiv, adic? mentalul con?tient ?i cel subcon?tient, spiritul treaz ?i cel care doarme, eul de suprafa?? ?i eul profund, mentalul ce supravegheaz? ac?iunile voluntare ?i cel ce supravegheaz? ac?iunile involuntare, masculinul ?i femininul. Pentru a desemna acest caracter dual al min?ii se folosesc în termenii: con?tient ?i subcon?tient.

Atît timp cît gîndim în mod corect ?i în?elegem acest mecanism, dac? gîndurile depozitate mereu în subcon?tient sunt constructive, armonioase ?i pa?nice, puterea lui colosal? ne va r?spunde ?i va creea numai st?ri armonioase, precum ?i o tov?r??ie agreabil? ?i favorabil? din toate punctele de vedere.

Privind în jurul nostru putem remarca u?or c? majoritate oamenilor tr?ie?te în lumea exterioar?; doar cei cu adev?rat ilumina?i se preocup? intens de descoperirea formidabilelor lumi subtile ?i spirituale din interiorul lor.

Lumea interioar? este format? din chiar gandurile, sentimentele ?i imaginile mentale care creeaz? lumea exterioar?. Cred cu tarie ca singura ?i adev?rata putere creatoare este lumea din noi ?i orice fenomen cu care ne confrunt?m în exterior este de fapt creeat chiar de noi în?ine în mod con?tient sau incon?tient, în universul interior.

Prin cunoa?terea interac?iunii ce are loc între con?tient ?i subcon?tient, ne putem transforma întreaga via??. Pentru a schimba condi?iile exterioare, trebuie s? ac?ionam asupra cauzei care le-a produs. Multi dintre noi  încearc? s? modifice circumstan?ele ?i situa?iile cu care se confrunt? doar prin ac?iuni directe ?i superficiale asupra lor. Doar ca, pentru a suprima neîn?elegerile, dezordinea, s?r?cia sau neputin?a,   trebuie înl?turat? chiar cauza lor ?i aceast? cauz? rezid? tocmai în felul în care gîndim.

1. Adev?rata bog??ie se afl? in propria fiin??. Acolo trebuie s? c?utam implinirea celor mai arz?toare dorin?e.

2. Marele secret al tuturor geniilor din toate epocile este capacitatea extraordinar? de a intra in contact cu puterile subcon?tientului lor ?i de a le folosi corespunz?tor.

3. Subcon?tientul cunoa?te rezolvarea oric?rei probleme.

4. Subcon?tientul este creatorul corpului nostru ?i ii st? in putere s? vindece orice boal?.

5. Orice gand constituie o cauz? ?i orice situa?ie reprezint? un efect.

6. Afirma?i mereu: “Imi st? in puteri s? fac orice” Nu spune?i niciodat?: “Mi-e imposibil” sau “Nu am mijloace s?…” subcon?tientul va prelua aceste sugestii ?i va face astfel incit s? nu ave?i banii sau s? nu pute?i face ce v-a?i propus.

7. Legea ce st? la baza intregii manifest?ri este legea credin?ei. Credin?a este gindul permanent intre?inut in mod con?tient.

8. Schimba?i-v? radical, in sens benefic, modul de a gandi; numai in acest fel se poate influen?a pozitiv destinul.

Comenteaza cu contul de FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *