Principiile dezvolt?rii copilului

Dezvoltarea este secven?ial?.

În fiecare domeniu de dezvoltare exist? etape care se succed într-o anumit? ordine. Unii copii nu parcurg to?i pa?ii inclu?i într-o etap? de dezvoltare (de exemplu, un copil poate s? mearg? în picioare f?r? a fi mers de-a bu?ilea anterior). Atunci când un copil sare peste anumi?i pa?i, înseamn? c? el are un nivel al abilit??ilor care îi permite s? treac? la pasul urm?tor.

Un domeniu de dezvoltare le influen?eaz? pe celelalte.

Un domeniu de dezvoltare nu poate fi gândit ?i evaluat separat de celelalte, deoarece orice achizi?ie dintr-un domeniu de dezvoltare le sus?ine pe celelalte. Copilul care are abilitatea fizic? de a ?ine creionul în mân?, va putea desena „o floare“, astfel dezvoltându-se limbajul: va dori s? î?i arate desenul p?rin?ilor ?i va vorbi despre acesta, se va sim?i important pentru reu?ita sa.

Copiii au ritmuri diferite de dezvoltare.

Unii copii par s? fie „înaintea“ altora: Matei a mers la 9 luni ?i a început s? vorbeasc? la 2 ani, iar Alexandra a f?cut primii pa?i la 11 luni început s? vorbeasc? la 1 an ?i 4 luni. La 3 ani îns?, ambii copii sunt la fel de performan?i în ceea ce prive?te atât domeniul motricit??ii, cât ?i cel al dezvolt?rii limbajului.

Dezvoltarea se desf??oar? de la simplu la complex.

Fiecare etap? de dezvoltare presupune înv??area unor abilit??i. Pe m?sur? ce copilul se dezvolt?, majoritatea comportamentelor nou înv??ate sunt mai complexe decât precedentele ?i presupun un alt grad de precizie. De exemplu, la început copilul va sta în picioare sprijinindu-se. Apoi î?i va dezvolta echilibrul ?i va reu?i s? stea în picioare nesprijint. Când va dori s? mearg?, va trebui s? aib? abilitatea de a-?i men?ine echilibrul în pozi?ia „în picioare“ utilizând o mi?care alternativ? a picioarelor. Pentru a putea fugi, copilul are nevoie ?i de abilitatea de a-?i coordona îndoirea genunchilor ?i folosirea accentuat? a mu?chilor piciorului pentru schimbarea centrului de greutate al corpului.

Modul de dezvoltare individual? depinde de caracteristicile înn?scute, dar ?i de mediu.

Copiii se nasc cu posibilit??i de a deprinde diferite abilit??i în toate domeniile de dezvoltare, îns? au nevoie de interac?iunea cu mediul s?u pentru a activa aceste deprinderi. Dezvoltarea copilului este determinat? de o rela?ie permanent?, în cadrul careia s?-i fie satisf?cute simultan toate nevoile de dezvoltare. De obicei, aceast? rela?ie se creaz? cu mama, apoi cu ceilal?i membri ai familiei (care constituie mediul familiar), apoi cu persoane din afara acesteia (gr?dini?a fiind un mediu care are un rol relevant în dezvoltarea copilului).

  • Article By :
    Buna, Eu sunt Ana Maria Mitrus, sunt casatorita – cu Cristi, si sunt mama – de Alexandra si Andreea. Imi place sa petrec foarte mult timp cu familia mea si sa ma implic in tot ce inseamna cresterea si educatia fetitelor. Imi place sa cos si sa mesteresc, imi place sa citesc si sa aflu lucruri noi si interesante in orice domeniu. Imi plac oamenii care au ceva de spus si de la care pot sa invat ceva. Imi plac animalele, imi place sa merg cu rolele si imi place marea. Ma bucur de viata si sunt recunoscatoare pentru tot ce am.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*