Creativitatea

Creativitatea poate fi exprimat? aproape în tot ceea ce face copilul – în cuvinte, în cântece, în ac?iuni, în lucr?ri artistice sau în gândire. Nu este tocmai u?or s? ai în cas? un copil creativ. Majoritatea p?rin?ilor recunosc c? prefer? copiii conformi?ti, care urmeaz? întotdeauna calea previzibil? ?i care nu cer niciodat? explica?ii în leg?tur? cu ceea ce li se cere s? fac?.

Îns? copilul creativ este cel care, în cele din urm?, î?i va l?sa semn?tura pe o nou? descoperire ?tiin?ific? sau care va realiza ceva ce va aduce multora bucurie ?i ajutor. Cam la vremea când copilul ajunge la vârsta pre?colar?, probabil c? unele dintre experien?ele vie?ii l-au înv??at deja c? nu este bine s? fie prea diferit de ceilal?i. Îns?, indiferent de vârst?, copilul poate fi înv??at ?i ajutat s?-?i dezvolte creativitatea.

Iat? câteva dintre lucrurile pe care le po?i face pentru a încuraja creativitatea:

1. Ofer?-i copilului suficient timp ?i materiale pentru a fi creativ. De obicei, pentru un copil este mult mai u?or ?i mai rapid s? copieze ceva f?cut de o alt? persoan?, decât s? se gândeasc? la un mod original de a face el însu?i ceva. Ca s? fii creativ ai nevoie de timp ?i trebuie s? ai la dispozi?ie anumite materiale.

2. Accept? un comportament creativ. Ca p?rinte, trebuie s? fii convins c? individualitatea este important? ?i c? nu este neap?rat? nevoie ca to?i copiii s? ac?ioneze în acela?i fel.

3. Creaz? acea atmosfer? care s?-l încurajeze pe copil s? fie creativ. Este nevoie s?-i faci pe copii s? se simt? liberi s? foloseasc? materialele în diferite moduri. De exemplu, cuburile ?i figurinele din plastic pot fi folosite atât pentru a trasa pe hârtie diferite forme geometrice, cât ?i pentru a construi cu ele. Pentru ca ei s? ?tie c? au aceast? posibilitate, fiecare copil trebuie s? cunoasc? ce juc?rii ?i ce materiale este liber s? foloseasc? oricând ?i trebuie încurajat s? o fac? mereu în moduri variate.

4. Comenteaz? ?i pune întreb?ri ca s?-i stimulezi creativitatea. De exemplu: „Exist? mai multe posibilit??i de a desena cu acuarele pe hârtie”. „În câte feluri diferite po?i a?eza acuarela pe hârtie?” „În câte moduri po?i folosi acest obiect?” „Foarte interesant! Cum ai f?cut? Nu m-am gândit niciodat? s? fac astfel!”

5. Recompenseaz?-i creativitatea în a?a fel încât copilul s? aib? sim??mântul valorii personale. De exemplu: „Ai avut o idee foarte bun?.” „Ai descoperit o metod? pentru a face acest lucru.” „Se pare c?-?i place ?i ?ie cum ?i-a reu?it desenul .”

6. Nu ii a?eza în fa?? modele pentru activit??i în care se poate exprima în stilul lui personal. Activitatea trebuie s? se desf??oare printr-un „moment creativ”, ?i nu printr-unul „imitativ”. Nu spune: „Ra?a merge a?a”, ci spune: „În câte feluri po?i merge astfel încât s? ar??i ca o ra???” „Fii o ra?? special?, în stilul t?u!” „Cum crezi c? ar  trebui s? mergi?” Nu spune: „Acesta este un mod de a merge”, ci spune: „În câte feluri diferite po?i merge?” (Înainte, înapoi, pe lateral, în picioare, pe vine, repede, încet, pe vârfuri, pe c?lcâie etc.) În lucr?rile artistice, nu spune: „Ce culoare ar trebui s? aib? un pom?” sau „Pomul trebuie s? fie verde”, ci spune „Ai colorat pomul  cum n-a mai f?cut-o nimeni altcineva. Este un pom special. Îmi place cum ?i l-ai imaginat.”

7. Ofer?-i copilului posibilitatea de a inventa pove?ti, poezii ?i cântece. Uneori, dup? ce copilul a desenat o imagine, îi po?i cere s? spun? o poveste legat? de desenul respectiv.

8. Fii tu însu?i creativ. Nu face acela?i lucru, în acela?i fel, ci încearc? ceva nou. În orice activitate exist? loc pentru creativitate. Bineîn?eles c? nu va merge totul, dar copilul va înv??a c?, indiferent dac? merge sau nu, ai curajul s? încerca?i ceva diferit.

sursa foto

Comenteaza cu contul de FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *