Mare veste mare pentru parinti in 2023 – deducere din impozit

MARE VESTE MARE PENTRU PARINTI!
Va rog sa va asezati, sa nu aveti vreun soc, ceva!
In 2023 părinţii salariaţi primesc, din ianuarie 2023, o deducere personală suplimentară de impozit pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală, informează Federația Națională a Părinților.
Părinţii vor primi o deducere personală suplimentară din impozit pe venit de 100 de lei, pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală, indiferent de salariu.
Asta inseamna ca 100 de lei din salariu nu se impoziteaza, ceea ce inseeamna ca parintii vor avea mai mult cu 10 lei /copil.
VA DATI SEAMA??? 10 LEI IN PLUS DE COPIL PE LUNA! OARE CE O SA FACEM CU ATATIA BANI????
Eu am doi copii, inseamna 20 de lei pe luna, doamne, ma ia ameteala!
Mi-e si mila de cei care au mai mult copii, si vor avea 30- 40 de lei in plus. VOR AJUNGE MILIONARI SI NU VOR MAI DORMI NOAPTEA DE GRIJA BANILOR!!!
#sanatosisafim, de restul ne ocupam noi!
PS:
Si stati un pic, ca nu e asa usor. MAI TREBUIESC DUSE SI O GRAMADA DE ACTE 😅😅😅 : ”Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere.
„(12) În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar”.
De asemenea, în cazul în care părintele are mai multe locuri de muncă, el are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
Codul fiscal
Art 77
Articolul 77
Deducere personală
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (2^1) au dreptul la deducerea din *venitul net lunar* din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.
(2) Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.
3) Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.
10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);
b) *100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.*
(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
12) În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.
(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
14) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.
(la 01-01-2023, Articolul 77 din Capitolul III , Titlul IV a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022 )
Notă
Potrivit literei d) a articolului IX din ORDONANȚA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022, prevederile pct. 40 al art. I se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Comenteaza cu contul de FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *