Admiterea la liceele vocationale 2020

Ministerul Educatiei a aprobat noul calendar privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2020-2021.

Documentul clarifica si ce se va intampla cu admiterea la liceele vocationale.

In contextul epidemiologic actual, sedintele/actiunile de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, precum si cele pentru completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora pot fi organizate in unitatea de invatamant sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferinta. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, intr-o sesiune distincta.

Media de admitere, in baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la examenul de evaluarea nationala (80%) si media generala de absolvire a claselor V-VIII (20%).

In data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afiseaza oferta de scolarizare/de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica.

Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial.

In contextul epidemiologic actual, sedintele/actiunile de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, precum si cele pentru completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora pot fi organizate in unitatea de invatamant sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferinta. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, intr-o sesiune distincta.
Media de admitere, in baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la examenul de evaluarea nationala (80%) si media generala de absolvire a claselor V-VIII (20%).
In data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afiseaza oferta de scolarizare/de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica.
Inscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza in perioada 2-5 iunie.
Completarea optiunilor in fisele de inscriere, de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, se va realiza in perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizata va avea loc in data de 10 iulie 2020.

Admiterea la liceele vocationale 2020

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in liceele vocationale vor fi apreciate astfel:
    • La profilurile artistic, sportiv, teologic si pentru specializarea filologie – liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
    • La profilurile pedagogic si militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis/respins.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere in invatamantul vocational se vor desfasura astfel:
    • Pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializarile Arte plastice, Arte decorative, Arhitectura, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrari.
    • Pentru profilul artistic, specializarea Muzica – Sectia Instrumentala si Sectia Arta vocala interpretativa se va desfasura pe baza evaluarii unei inregistrari audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere in invatamantul liceal vocational, profil artistic, specializarea Muzica-Sectia Teoretica se vor sustine on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de invatamant care organizeaza probele.
    • Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolventii claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivaleaza cu media aritmetica a mediilor generale obtinute de candidat in ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic si Dans romanesc. Pentru absolventii invatamantului gimnazial, altul decat specializarea Coregrafie, proba de aptitudini consta in evaluarea unei inregistrari pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.
    • Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluarii unei inregistrari pe un CD/DVD (audio-video) cu evolutia candidatului, conform cerintelor continutului probelor.
    • Pentru profilul pedagogic – toate specializarile – evaluarea si certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fise de aptitudini, de catre unitatea de invatamant in care este inmatriculat candidatul in clasa a VIII-a.
Fisa de aptitudini va contine urmatoarele:
a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice si fizice – si disciplina in ale carei programe scolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba si literatura romana, educatie vizuala, educatie muzicala, educatie fizica si sport;
b) media generala a claselor V-VIII la disciplinele: limba si literatura romana, educatie vizuala, educatie muzicala, educatie fizica si sport;
c) media generala a claselor V-VIII la purtare;
d) calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic;
    • Pentru profilul teologic,  se vor sustine urmatoarele probe:
a) un interviu/colocviu/proba orala, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o proba de verificare a cunostintelor religioase, evaluata cu nota;
    • Pentru profilul militar se pot inscrie candidatii care au fost declarati „Admisi” la selectia organizata in centrele zonale de selectie si orientare.
    • La invatamantul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finala la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetica a mediilor generale pentru clasele V-VIII obtinute la disciplinele: limba si literatura romana/limba si literatura materna (dupa caz), educatie plastica si educatie muzicala. Nota finala minima de promovare a probelor de aptitudini trebuie sa fie 7 (sapte).
    • Pentru profilul sportiv, inscrierea candidatilor este conditionata de existenta avizului medical, cu specificatia „Apt pentru efort fizic/Clinic sanatos”, favorabil practicarii disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucratoare inainte de inscriere – conditie eliminatorie. De asemenea, o alta conditie eliminatorie este aceea ca elevul sa detina un document prin care sa se ateste ca practica organizat, de cel putin un an calendaristic, disciplina sportiva pentru care se constituie clasa. Nota finala la probele de aptitudini se va echivala cu media generala la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII, calculata ca media aritmetica a mediilor anuale la aceasta disciplina.
In acelasi timp, prin ordinul de ministru nr. 4.325/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 4.325/22.05.2020, a fost adoptat si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de inscriere va incepe pe 29 iunie. Prima etapa a admiterii in invatamantul profesional de stat (inscriere – afisare rezultate) este programata in perioada 29 iunie – 10 iulie, iar a doua etapa (inscriere – afisare rezultate) intre 22 si 28 iulie.

Ca sa fii la curent cu toate noutatile despre Meseria de Parinte nu uita sa:

  1. Te inscrii la Newsletter (vei primi saptamanal un email cu ultimele articole publicate)
  2. Dai Like Paginii de FB Meseria de parinte
  3. Te inscrii in Grupul De FB Meseria de parinte
  4. Dai Subscribe la canalul de YouTube Meseria de Parinte

******************************************************************

Meseriadeparinte.ro este un blog personal, proprietarul de drept este Ana Maria Mitrus.

Ca vizitator si deci utilizator al blogului confirmi ca ai citit si esti de acord sa respecti TERMENII SI CONDITIILE stabilite de Meseriadeparinte.ro.

Folosirea acestui blog si a serviciilor continute in el, este gratuita, sub rezerva respectarii de catre vizitatori a acestor termeni si conditii.

Articolele publicate pe Meseriadeparinte.ro se afla sub protectia legilor privind drepturile de proprietate intelectuala (cum ar fi – dar nu limitativ la: L8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, L84/1998 privind marcile si indicatiile geografice).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *